Posted on May 1, 2020

Noodle & Roll

Cửa hàng Bún bò Nam bộ 39C Lý Quốc Sư sẽ mở cửa trở lại vào ngày 02.05.2020 với thực đơn được bổ sung. Noodle & Roll will be rolling again on May 2nd. Updated menu at inexpensive price. Looking forward to seeing you!
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.